Wetswijziging per 1 juli 2018: Wat moet je als mkb’er hebben geregeld rondom de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)?

De Arbowet is er om te zorgen dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Elke werkgever is hiervoor verantwoordelijk. De Arbowet is in 2017 gewijzigd en de nieuwe wet gaat per 1 juli aanstaande in. Maar wat is er nu precies veranderd? Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rijtje.

Het basiscontract

Iedere werkgever moet verplicht beschikken over een overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodiensten en werkgevers die volgens de Arbowet verplicht zijn, en deze kunnen dan eventueel aangevuld worden met diensten die de organisatie nodig heeft (basispluscontract). De werkgever is zelf verantwoordelijk over wat er in het basiscontract komt te staan en mag zelf weten of hij voor een gecertificeerde arbodienst kiest om het basiscontract te sluiten (vangnetregeling), of dat hij zelf bepaalt met wie hij in zee wil om ervoor te zorgen dat alles netjes wordt uitgevoerd volgens de Arbowet (maatwerkregeling).

Raadpleging en advies

Werknemers moeten te allen tijde de bedrijfsarts kunnen raadplegen tijdens een spreekuur, ook als ze gezond zijn. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden. De bedrijfsarts moet ook preventieadvies geven aan de werknemers, hij kan met ze overleggen en mag wanneer hij wilt op de werkvloer komen kijken of alles goed gaat.

Second opinion van andere bedrijfsarts.

Als een werknemer niet zeker is over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts dan mag de werknemer op kosten van de werkgever een second opinion vragen bij een andere arts. Om onafhankelijkheid te kunnen garanderen mag deze arts niet binnen het bedrijf of bij dezelfde arbodienst werken.

Werknemers meer betrokken

Via de ondernemingsraad wordt er bepaald wie de preventiemedewerker wordt. De andere medewerkers kunnen dan bij de preventiemedewerker terecht voor vragen, die dan weer samenwerkt met de eigenaar en de bedrijfsarts. Zo worden medewerkers meer betrokken bij het arbobeleid.

Dit zijn een aantal punten die onder andere in het basiscontract staan. Het beschikken over het basiscontract is vanaf 1 juli 2018 een verplichting en moet aan alle eisen voldoen, gebeurt dit niet dan kan de inspectie SZW handhavend optreden. Het één en ander verandert dus, maar het zorgt wel voor een veiligere en gezondere werkomgeving.

Geef een antwoord