Wet DBA opnieuw opgeschort

De belastingdienst gaat in ieder geval tot 01-07-2018 de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en zzp’er niet controleren. Er volgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

De handhaving van de wet DBA beperkt zich tot kwaadwillende opdrachtgevers. Het gaat hierbij om opzet, fraude of zwendel en situaties die leiden tot concurrentievervalsing of situaties waarbij het risico van uitbating aanwezig is.

Geef een reactie